Video Galeri

8 Mart Dünya Kadınlar Günü-TGKV
Kardiyovasküler Sempozyumu 2022 - TGKV
Türk Girişimsel Kardiyoloji Vakfı - TGKV
İnme ve Atriyal Fibrilasyon - Türk Girişimsel Kardiyoloji Vakfı - TGKV
İnme ve Karotis Hastalığı - Türk Girişimsel Kardiyoloji Vakfı - TGKV
Vakalar Eşliğinde INOCA - Türk Girişimsel Kardiyoloji Vakfı - TGKV
Sol Atriyal Trombüs Saptanan Atriyal Fibrilasyonu Hastaya Yaklaşım - TGKV
Kanser ve Tromboz - Türk Girişimsel Kardiyoloji Vakfı - TGKV
Persistan Atriyal Fibrilasyon Hastasına Yaklaşım - Türk Girişimsel Kardiyoloji Vakfı - TGKV
Koroner Girişim Komplikasyonları, Girişimsel Kardiyoloji Vakfı - TGKV
Kanser Tedavisi ve Miyokardiyal Disfonksiyon
Bifürkasyon Lezyonlara Yapılan Perkutan Koroner Girişim Sonrası Antitrombotik Tedavi
Atriyal Septostomi ve Mitral Balon Valvuloplasti Kursu - Türk Girişimsel Kardiyoloji Vakfı - TGKV
Aort Darlığında Transkatater / Cerrahi Tedavisinde Görüntüleme - Türk Girişimsel Kardiyoloji Vakfı
PAROKSİSMAL ATRİYAL FİBRİLASYON HASTASINA YAKLAŞIM - Türk Girişimsel Kardiyoloji Vakfı - TGKV
Girişimsel Kardiyolojide Güncel Gelişmeler: Kompleks Koroner Girişim Yapılan Vaka - TGKV
Adım Adım Bifurkasyon Stentleme Teknikleri-2 Girişimsel Kardiyoloji Vakfı - TGKV
Adım Adım Bifurkasyon Stentleme Teknikleri-1 - Türk Girişimsel Kardiyoloji Vakfı - TGKV
Dirençli Hipertansiyon Tedavisinde Renal Denervasyon, Geri Döndü Mü?
Türk Girişimsel Kardiyoloji Vakfı - TGKV Akşam Toplantıları
Türk Girişimsel Kardiyoloji Vakfı - TGKV
Kardioneuroablation